Xem Ngày Xây Nhà

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 12 năm 2015

conheo-conlon Âm lịch: tháng Đinh Hợi [丁亥] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất 4 2/12/2015 21/10/2015 Nhâm Tí [壬子] Mậu Ngọ [戊午] Chi tiết 4 16/12/2015 6/11/2015 Bính Dần [丙寅] Nhâm Thân [壬申] Chi tiết 6 25/12/2015 15/11/2015 Ất Hợi [乙亥] Tân Tỵ [辛巳] Chi tiết Ngày

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 10 năm 2015

chinh-phuc-nguoi-tuoi-dau Âm lịch: tháng Ất Dậu [乙酉] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất 6 2/10/2015 20/8/2015 Tân Hợi [辛亥] Đinh Tỵ [丁巳] Chi tiết CN 11/10/2015 29/8/2015 Canh Thân [庚申] Bính Dần [丙寅] Chi tiết 6 16/10/2015 4/9/2015 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未] Chi tiết CN

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 8 năm 2015

mui Âm lịch: tháng Quý Mùi [癸未] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất CN 2/8/2015 18/6/2015 Canh Tuất [庚戌] Bính Thìn [丙辰] Chi tiết 3 11/8/2015 27/6/2015 Kỷ Mùi [己未] Ất Sửu [乙丑] Chi tiết 4 19/8/2015 6/7/2015 Đinh Mão [丁卯] Quý Dậu [癸酉] Chi tiết 6

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 11 năm 2015

tuoi-cho Âm lịch: tháng Bính Tuất [丙戌] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất 3 3/11/2015 22/9/2015 Quý Mùi [癸未] Kỷ Sửu [己丑] Chi tiết 7 14/11/2015 3/10/2015 Giáp Ngọ [甲午] Canh Tí [庚子] Chi tiết 2 23/11/2015 12/10/2015 Quý Mão [癸卯] Kỷ Dậu [己酉] Chi tiết Ngày

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 9 năm 2015

khi Âm lịch: tháng Giáp Thân [甲申] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất CN 6/9/2015 24/7/2015 Ất Dậu [乙酉] Tân Mão [辛卯] Chi tiết 2 14/9/2015 2/8/2015 Quý Tỵ [癸巳] Kỷ Hợi [己亥] Chi tiết 4 23/9/2015 11/8/2015 Thu Phân [] Mậu Thân [戊申] Chi tiết Ngày

Những ngày tốt để làm nhà trong tháng 4 năm 2015

9794547tuoi-mao Âm lịch: tháng Kỷ Mão [己卯] – năm Ất Mùi [乙未] Ngày thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất CN 5/4/2015 17/2/2015 Thanh Minh [] Đinh Tỵ [丁巳] Chi tiết 3 14/4/2015 26/2/2015 Canh Thân [庚申] Bính Dần [丙寅] Chi tiết CN 19/4/2015 1/3/2015 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未] Chi tiết 3